PRIMONUMERO - CITTA' IN RETE
 
Il vernacolo: le poesie


'U Corse nazionále

di Saverio Metere


I parte: i personaggi


Quande jève pecceninne, m'arecorde,
'na stráda longhe spaccáve 'stu Pajèse;
i neguzie chi' cingele (1) e chi' corde
daváne 'u frische a chi facève 'a spèse.

Abbasce abbasce, sop'a scalenáte
ca te pertáve "abbasce a la marine",
'nda 'nu locále picquele e quadráte
Pasciulle arecquenciáve 'i radioline.

Sajenne 'n ate ccone, a mána dritte
trevive 'a Casine di' Sengnure,
andò sule rascève pe' deritte
chi tenève 'na certa levature.

De rempètte a 'u Banche Lotte,
cchjù ssope, Basso Ragne stáve c'a gelaterì;
Limonge: cucce (2) appise, sdraje e scope
Spejáve a Laccètte e l'orologgerì.

Cumpà Jannucce, votte e dameggiáne,
de banne stave 'u Bar Mautone;
Romamanze, fiore-farine e páne,
de fronte a Mancine, arme e munizione.

Cumpà Jannucce, votte e dameggiáne,
de banne stave 'u Bar Mautone;
Romamanze, fiore-farine e páne,
de fronte a Mancine, arme e munizione.

Sajènne sèmpre 'u Corse a mána manche,
doppe Aurore, "Giurnale e cose varie",
prime dell'Asile, proprie de fianche,
Bazzar, sèmpre 'mmocche c'u secarie.

Apprisse Spinozze, "Libre pi' scole",
stáve appeccecáte a 'u varvire Gine,
se velive 'u geláte o a coca-cole
de rempétte iva jjì 'u Bar Farine.

E staváne tant'ate neguziante,
ca'h' ne m'arecorde proprie cchijù;
'a mènte 'nci recorde tutte quante,
jèvene forse cènte e forse cchjù.

II parte: le usanze

'Stu Corse mò, cò tutte 'sti persone,
jève l'ucchje e 'u core du' pajèse;
pe ogne Sante purtáte 'mprecessione
ce queleráve chi cupèrte appèse.

Quande jève 'a fine du' mèse aguste
Ca tutte facèváne 'i pemmadore,
Jannucce chi' bbettije ajuste-ajuste (3),
vedive ca facève affáre d'ore.

Sop i marciappède, a dèstre e a manghe,
spáse a seccâ 'ssope i taverille (4)
a ffianche i trajhine o sott'i sdanghe (5),
i lice, i sardenicchje (6) e i diavelille (7).

E che ddore! Che ddore ca sajève
da chisti cose chjène de cheleure,
ca se chjedive l'ucchje te parève
de stâ vnda 'nu ciardine, ammizz'i fiure.

L'olèandre 'mpennáve (8) a primavère
E l'ummene levaváne 'u mantelle;
rondene e tajja-facce (9) fin'a sère
decèvane cu' timpe jève bèlle.

E Vasselucce da 'u Pajèse Vicche
Ascève pe' ce fa 'na camenáte,
pu' da Verzèlle, 'nsime a 'n ata cocchje,
"a passatèlle" fenève 'serate.

E quiste jève 'u corse de 'na vote:
chi' lampejine a ffianche 'a bbasulàte,
ddu strisce larghe segnàte di' rite
e 'u "Derètte" c'aretràsce 'mbrejcàte.

Acqeescì, proprie acquescì m'u recorde:
'na strada longhe c'u spaccàve a' mmizze,
i neguzie chi' cingele e chi' corde,
l'ummene 'u mantèlle, 'i fèmmene 'u strapizze. (10)

III parte: il Corso oggi

Te vojje arecurdâ com'e 'na vote
pure se mò si' tutte arecagnàte (11)
e a u poste di' trajine (12) chi' ddu rote
vanne 'i machene a' mmizz'a carrèggiàte.

Quist'è 'u progrésse, t'hija rasseggnâ!
E' 'u vère: i neguzie so' cchjù bbèlle,
'a gènte ce ve' sèmpre a passeggiâ
E a mèzzanotte passe Cularèlle.

Pu' quande càle 'u sole e scegne 'a sère
C'a gènte ve' e 'ncumènze a fa 'u strusce, (13)
Com'e 'nu salotte che t'he 'a cére
Tu brille de cheleure gialle e rusce.

'A gènte ca cia ssètte a i taveline
du' Gatto Vèrede oppure da' Grondaje,
doppe ch'è resavete d'a marine,
ce fa l'apèritive e và a magnàje.

Ammizze 'u Munumente di' Cadute,
mamme e nonne ancore chi' carruzzèlle,
portane a spasse i fijje chi' i nepute quand
fa fridde e quande 'u timpe è bélle.

Quande pu' arrive 'a fèste du' Patrone
E vénne 'i ggente di' pajise atturne,
tu pure t'areghigne de persone
che fanne ammonte-e-bbasce (14) tutt'u jurne.

E tutte quésta gente che passégge
Mmize o ai làte sénza derezzione,
sèmbre ch'è màre oppure sèmbre grégge
ch'è sciute a pasquelâ sènza padrone!

E 'lli tavelarille? 'A basulate?
'A Bande c'u curtè d'a Precessione?
Dajire a 'hoJJe come si' cagnate!
Ma, du' Pajese, sémpre si' 'u Padrone!!!

(1) cingele:tendine formate da elementi cilindrici cavi di cartone rigido lunghi circa 10 cm, infilati incavetti di ferro, che non permettevano il passaggio di raggi solari;
(2) cucce: oggetti da cucina in terracotta o alluminio;
(3) ajuste ajuste: proprio adatte per quell'uso;
(4) tavelarille: ripiani in legno di forma rettangolare;
(5) sdanghe: ...braccia dei carretti doe si attaccavano i cavalli;
(6) sardenicchje: piccole sarde seccate al sole;
(7) diavelille: peperoncini piccanti;
(8) 'mpenn°ve: metteva i fiori;
(9) tajja facce: piccole rondini che volano molto basse,all'altezza del viso;
(10) strapizze: scialle, generalmente nero, che le donne anziane portavanosulle spalle e che spesso copriva la testa;
(11) arecagnate: rimesso a nuovo;
(12) trajine: carretti che trasportavano la sabbia o la ghiaia;
(13) Strusce: passeggio;
(14) ammonte-e-bbasce: sopra e sotto.

 

altre poesie


 
note legali  -  pubblicità  -  e-mail: info@primonumero.it  -  P. IVA: 01438950709 - telefono: 0875.714146 - fax: 0875.453113
© Copyright 2000-2011 - Tutti i diritti sono riservati - Primonumero - Città in Rete
visitatori dal 7 aprile 2006