PRIMONUMERO - CITTA' IN RETE
 
Il vernacolo: le poesie


22 NOV╚MBRE 2002

di Basso Del Casale

Dindë a sti iurnë a paurë è statë grossë

Ha camënatë n’dù corë, dindë all’anëma e dindë all’ossë,

I casë so cascatë e i tittë scupërchiatë

Cacche onë ha prëgatë tra ù chiagnë e ù fazzëlèttë

E cacche citëlë è vulatë vëstutë d’angiolettë.

Ma mo c’ë fannë i cundë cu curaggë nustrë,

a forzë du Molesë fà l’ommënë acchiù tustë

Accurzamëcë i vraccë e guardamëcë m’baccë

Massèrë stù paijèsë cantë, ballë e redë

C’ë chiama Povvidéntë, massèrë a gendë è chiù cundèntë.

altre poesie


 
note legali  -  pubblicità  -  e-mail: info@primonumero.it  -  P. IVA: 01438950709 - telefono: 0875.714146 - fax: 0875.453113
© Copyright 2000-2011 - Tutti i diritti sono riservati - Primonumero - Città in Rete
visitatori dal 7 aprile 2006